PPG

Usiadł owczarz z laptopem. Coś tam policzył, coś posprawdzał, jeszcze policzył i posprawdzał i w końcu stwierdził:
- Potrzebuję więcej owiec, potrzebuję większych owiec. Wrzosówki są super, ale korporacji na nich nie zbuduję.

Pogadał w związku hodowców owiec, podzwonił, ponegocjował i tak stworzył piąte w regionie stado polskiej owcy pogórza (w skrócie PPG, mięsno-wełniste użytkowanie), rasy bardzo rzadkiej, ale rodzimej, polskiej:


 
Przyjechały do nas w październiku 2012. Rasowe, białe, duże i takie jakieś dziwne... Takie nie nasze...

Chodzimy tak wokół siebie już kilka miesięcy i próbujemy zbudować jakąś nić porozumienia. Chodzilibyśmy pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie Jan Vincent (syn Bronisława, noszącego pseudonim 'Benek' ze względu na naszą niechęć do ewentualnych wizyt ABW w naszym gospodarstwie):
 
 
 
Rozbroił nas swoją pociesznością :-) Jak pluszowa maskotka i to z długim ogonkiem! I wreszcie mamy tę nić :-) Ciekawe, jaki będzie, jak urośnie i czy wda się w ojca chrzestnego ;-)The sheep-breeder sat down with his laptop. He made some calculations, some checks, a bit more calculations and checks and announced at the end:
- I need more sheep, I need bigger sheep. Polish Heath Sheep are great, but they will not let me build the corporation.

He did some talking with the sheep-breeders association, some calls, negotiations and created the 5th flock of Polish Highland Sheep (dual-purpose longwool, related to Rommey Marsh) in the region, very rare but Polish origin breed.

They came to us in October 2012. Pedigree, white, big and a bit strange… Not ours…

We have been trying to get some bond with them for some months now. And it would probably take us longer if not for Jan Vincent (son of Bronisław – yes, like our President – who (the father) is called ‘Benek’ as we are very reluctant to ABW (Internal Security Agency) visits on our farm*)

He is so cute :-) Like a toy with a long tail! And it is him who created the bond we were looking for :-) We are wondering how he will grow up and whether he will have something after his God father** :-)

*check details on ‘www.antykomor.pl’ case
** current Minister of Finance in Poland


Komentarze

Popularne posty