Szalone zejście z pastwiska / Crazy come back from the field

Jak do tej pory każdego wieczora był porządek - najpierw grzecznie schodziły białe, a potem drugie w kolejności czarne. Jedne do jednego pomieszczenia, a drugie do drugiego.

Dzisiaj czarne nie wytrzymały i ruszyły przez siatkę zaraz po białych... Sami możecie sobie wyobrazić, co się działo dalej... Siatka do łatania, ręczna selekcja sztuka po sztuce, stracony czas i nerwy... 

Teraz dla uspokojenia trochę widoków kwiatowych z naszego albo sąsiedzkiego ogrodu:

 
 

Mamy czas do jutra na przemyślenie, czy czarne zostaną w kozie czy idą na pastwisko.
So far every evening had its order – first the white sheep were nicely getting back from the field, then the back ones followed. One group to one wing of the building, the second one to the second wing.

Today the black sheep could not wait any longer and run through the net just after the white ones. You can imagine yourself what happened next… The net goes to the repair, manual selection sheep by sheep, wasted time and nerves…

To calm down watch some flowers from our or neighbours’’ garden.

We have time till tomorrow to decide whether the black ones stay ‘in jail’ or go to the field.

Komentarze

Popularne posty