Sawanna / Savanna

"Sawanna (z dialektów karaibskich zawan) – jedna z formacji trawiastych strefy międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą, trwającą od 3 do 9 miesięcy oraz porą deszczową.
W szacie roślinnej dominują kępy sucholubnych traw (np. afrykańska trawa słoniowa dochodząca do 5 m wysokości). Na niektórych sawannach rosną nieliczne drzewa, np. akacje, baobaby, palmy, które zwykle zrzucają liście w porze suchej. Większe skupiska drzew występują tylko nad ciekami wodnymi tworząc tzw. lasy galeriowe. W krajobrazie nie ma wyraźnej granicy między wilgotnym lasem równikowym a trawiastą sawanną. W strefie przejściowej w miarę posuwania się w stronę sawanny las staje się coraz rzadszy, a drzewa coraz niższe. Sawanny żywią stada zwierząt roślinożernych. Strefa sawann jest stosunkowo gęsto zaludniona; zamieszkują ją zarówno rolnicy jak i pasterze."*

Ale nasze owce byłyby tam szczęśliwe! Tyle trawy! Pysznej, świeżej, pachnącej! A nie tylko suszone siano i suszone siano... O owsie nie wspomną - w końcu też suche...

Tylko te koty, takie jakieś duże:

"A savanna, or savannah, is a grassland ecosystem characterized by the trees being sufficiently small or widely spaced so that the canopy does not close. The open canopy allows sufficient light to reach the ground to support an unbroken herbaceous layer consisting primarily of grasses Some classification systems also recognize a grassland savanna from which trees are absent"*

Our sheep would be so happy there! Lot of grass! Yummy, fresh, aromatic! Not only hay and hay… Not mentioning the oat – it is still dry…

Only those cats, a bit bigger…

*Wikipedia

Komentarze

Popularne posty